Mağdurun kendisine yapılan kötülüğü duyurmasında sakınca var mıdır?

Kitap ehli Musa peygamberden ne istedi?

Tur dağına dair önemli açıklama.

4/154. ayette "kapıdan boyun eğerek girin" ifadesinde fiziksel olarak boyun eğmek mi kastediliyor?

Hidayete erenlerin durumu ile ayetlerin üzerini örtenlerin durumu nedir?

Katele kavramına dair önemli açıklama.

İsa peygamber öldürüldü mü?

Etkisiz hale getirme ifadesine dair önemli açıklama.

Allah İsa'yı kendi katına yükseltti mi?, Yüceltti mi?

"Rafaa" kavramına dair önemli açıklama.4/159. ayete dair önemli açıklamalar.

Yahudilere temiz ve güzel olan şeylerden bazıları neden yasaklandı?

Yahudi ve Yahudileşme kavramlarına dair önemli açıklamalar.

"Ribâ" kavramına dair önemli açıklama.4/162. ayette ödül verilecek olanlar kimlerdir?

Vahiy ile ilgili açıklama.

Allah Musa peygamber ile bizzat konuştu mu?

Allah kimi konuşturdu?

"Ve kellemallâhu mûsâ teklîmâ" ifadesine dir önemli açıklama.

"Enzele Kuran" ve "Nezzele Kuran" ifadelerine dair önemli açıklama.

Resullerin vazifesi nedir?

Resulleri Allah ne için gönderir?

Mübeşşir ve Münzir kavramlarına dair önemli açıklama.

Kitaplar listesi